Persoonlijk pensioen

Iedereen is anders. Daarom biedt PME zijn dienstverlening zoveel mogelijk op maat. Concreet betekent dit het helpen van deelnemers bij het maken van de juiste keuzes. Door heldere taal te spreken en met persoonlijke service. Een leven lang.

 

Ambities

Zowel in het strategisch plan 2020 – 2025 én in ons communicatiebeleidsplan zijn ambities gesteld ten aanzien van de communicatie met onze belangrijke stakeholders: deelnemers, gepensioneerden en werkgevers.

De meeste mensen verdiepen zich niet dagelijks in hun pensioen en niet iedereen begrijpt de keuzes die er zijn te maken over je pensioen. Onze uitdaging voor de komende jaren is dat deelnemers gaan zien en voelen dat pensioen het waard is om zich in te verdiepen en zich ook daadwerkelijk gaan bezighouden met hun pensioen. Dat hoeft niet heel frequent, maar wel op de momenten dat het ertoe doet. Wij maken onze deelnemers daarom op de juiste momenten actief en nieuwsgierig. We zorgen er voor dat alle relevante informatie laagdrempelig beschikbaar is via onze communicatiekanalen. Het doel is om onze deelnemers of hun partners bij alle belangrijke life events (zoals trouwen, scheiden, arbeidsongeschikt of werkloos worden, overlijden) te bereiken, zodat zij over de relevante informatie beschikken en weten of en hoe ze moeten handelen.

Werkgevers zijn gewend om zelf keuzes te maken én zijn vooral zelf druk met ondernemen. Dit kan op gespannen voet staan met onze verplichte, uniforme pensioenregeling. Wij streven er naar een goede en betaalbare basisregeling voor de hele sector in stand te houden en besteden daarnaast de komende jaren meer aandacht aan de diversiteit in de behoeftes en wensen in onze sector. Hiermee behouden en vergroten we het draagvlak voor PME bij onze werkgevers. Wij zetten verder digitalisering in om de administratie rondom pensioen te vereenvoudigen en hiermee werkgevers te ontzorgen, op basis van hun eigen specifieke behoeftes.

Maatwerk in klantbediening

Wij helpen deelnemers, gepensioneerden en werkgevers zowel digitaal als persoonlijk. Door digitale middelen kunnen we onze deelnemers en werkgevers beter en sneller van informatie voorzien en kunnen ze ook zelf online hun pensioenzaken regelen. In de praktijk merken we dat onze deelnemers naast goede digitale middelen ook behoefte hebben aan persoonlijk contact over hun pensioen en een hoge waardering geven aan persoonlijk advies. Met name in situaties waar ze belangrijke en ingewikkelde keuzes moeten maken zoals bij een pensioenaanvraag of na een scheiding of overlijden van een partner. Werkgevers bieden wij ook persoonlijke ondersteuning aan in de vorm van spreekuren en presentaties op locatie en hulp bij financiële fitheid van hun werknemers.

Tot maart 2020 organiseerden wij jaarlijks verschillende bijeenkomsten voor gepensioneerden in theaters door het hele land. Corona gooide roet in het eten: vanaf maart 2020 zijn er geen theaterbijeenkomsten meer geweest.

In plaats van een bijeenkomst in de buurt, organiseerden we op 7 december 2021 een live online-uitzending voor gepensioneerden vanuit een studio in Capelle aan den IJssel. Jörgen Raymann ging tijdens de uitzending in gesprek met bestuurders Eric Uijen en Rik Grutters over de stand van zaken bij het fonds, de dekkingsgraad en het nieuwe pensioenstelsel. Het bereik van een dergelijke uitzending is groter dan van een bijeenkomst in het theater. In de toekomst voorzien we een combinatie van deze twee middelen om grote groepen deelnemers en gepensioneerden in één keer te bereiken.

Ook op 7 december organiseerden we een live online-uitzending voor deelnemers die in 2022 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Jörgen Raymann ging in gesprek met bestuurders Eric Uijen en Susan Eijgermans over de stand van zaken bij het fonds en actuele ontwikkelingen in de sector. Het grootste deel van de uitzending bespraken pensioenconsulenten André Nijhuis en Diana Verschuur de keuzemogelijkheden die je kan maken voor je naderende PME-pensioen.

Werkgevers

Voor werkgevers is persoonlijk contact mogelijk via de pensioenconsulenten en via onze klantinformatie. Verder kunnen zij inloggen op het werkgeversportaal PME Online voor relevante werkgeversinformatie en het doen van administratieve mutaties.

Speciaal voor werkgevers organiseerden wij op 6 december een online-uitzending. Hierin vertelden Jörgen Raymann en Eric Uijen meer over hoe het ervoor staat met het PME-pensioen en het nieuwe pensioenstelsel. Ook werden de kerncijfers (premies en grondslagen) voor 2022 bekend gemaakt. Daarnaast werd het vernieuwde werkgeversportaal gepresenteerd en werd toegelicht waarom de uniforme pensioenaangifte (upa) vanaf 2022 gebruikt gaat worden en welke stappen werkgevers hiervoor nog online moesten doorlopen.

Publicaties

PME bracht in 2021 twaalf digitale nieuwsbrieven voor deelnemers, gepensioneerden en werkgevers uit.
Er verschenen vier PME Magazines voor deelnemers en gepensioneerden.

Innovatie

De Toekomstverkenner

In 2019 introduceerden wij de Toekomstverkenner. De Toekomstverkenner geeft inzicht in alle inkomsten en uitgaven na pensionering als je niets extra’s doet of als je eerder wilt stoppen met werken. De Toekomst­verkenner haalt data uit diverse bronnen, waarmee de gebruiker binnen een kwartier inzicht krijgt in zijn persoonlijke financiële toekomst. Voor werkgevers van PME is de Toekomstverkenner eveneens een passend instrument voor de zorgplicht die zij hebben voor financiële fitheid van werknemers (als onderdeel van de CAO).

De pensioenconsulenten gebruiken de Toekomst­verkenner ook in hun gesprekken met deelnemers en werkgevers.

In 2021 hebben bijna 15.000 mensen gebruik gemaakt van de Toekomstverkenner. In december 2021 hebben we een activatie-campagne gevoerd in PME Magazine.

https://toekomstverkenner.nl/pme/home

Pensioenchecker app

In 2020 werd tijdens de Pensioen3daagse de Pensioenchecker app geïntroduceerd. Met deze app kan je op zeer gebruiksvriendelijke manier een inschatting krijgen van het totaalinkomen vanaf AOW-leeftijd. Voordat deze introductie plaatsvond heeft er uitgebreid onderzoek onder deelnemers plaatsgevonden en de app bleek een gewenst communicatiemiddel te zijn. Dit bleek al snel inderdaad zo te zijn; in de eerste weken na de introductie is de app maar liefst door 40.000 mensen gedownload. Eind 2021 was het aantal downloads meer dan verdubbeld en begin 2022 werd de mijlpaal van 100.000 downloads bereikt.

Daarnaast is de pensioenchecker app doorontwikkeld: het belangrijkste is dat voor mensen die na het bekijken van hun pensioenbedrag dieper in de materie willen duiken, er nu een directe doorlink is naar de Toekomstverkenner. Tenslotte staat op de planning om een koppeling te maken met de DigiD-app.

https://www.pensioenchecker.org


Dit is een beknopte versie van het PME Jaarverslag 2021. Download hier het gehele verslag.
Arrow-prev