ombudsman pensioenen. Henriëtte de Lange

ombudsman pensioenen.
Henriëtte de Lange

foto: anp

‘Ik spreek alle
pensioenfondsen
aan op hun
verantwoordelijkheid’

‘Ik spreek alle
pensioenfondsen
aan op hun
verantwoordelijkheid’

 

Al 25 jaar heeft Nederland een Ombudsman Pensioenen. Een onpartijdige klachtenbehandelaar bij wie u uiteindelijk terecht kunt met klachten over de uitvoering van uw ­pensioenregeling. Pen­sioenjurist Henriëtte de Lange (51) vervult sinds 2019 deze functie. Als er iets misgaat in iemands pensioenregeling, springt zij in de bres om te bemiddelen en zo het probleem op te lossen.

Het bureau van Henriëtte de Lange krijgt jaarlijks te maken met een kleine duizend klachten over pensioenuitvoerders. Haar secretariaat geeft veel uitleg, omdat mensen vaak niet weten dat zij eerst de klachtenprocedure van de pensioenuitvoerder moeten doorlopen. Hebt u die doorlopen en is het probleem nog niet opgelost, pas dan gaat ­Henriëtte de Lange (gratis) over tot bemiddeling. “Pensioenfondsen en verzekeraars in Nederland voeren de pensioenregelingen over het ­algemeen goed uit. Dat geldt ook voor PME”, zegt Henriëtte. “Maar er zijn situaties waarbij het beter kan.”

Wat Henriëtte kwalijk vindt, is dat een aantal pensioenuitvoerders onvolledige en/of onduidelijke informatie verstrekt over het partnerpensioen als deel­nemers nog aan het werk zijn: “Deelnemers weten vaak niet precies hoe het zit. Dat je bij overlijden van je partner alleen recht hebt op partnerpensioen als je vóór je pensionering ­getrouwd bent of een samen­levingscontract hebt getekend. Dit leidt later soms tot verdrietige situaties.” Ook gaat het soms mis wanneer iemand bij arbeidsongeschiktheid recht heeft op premievrijstelling, maar dit niet krijgt. Henriëtte: “Bij al dit soort zaken spreek ik de pensioenuitvoerders aan op hun verantwoordelijkheid. Ze moeten beter voorlichten. En meer oog hebben voor individuele omstandigheden. Ik merk in de praktijk dat het erg wisselt of de uitvoerder bereid is om dit op te pakken.”

 

Wat is de mooiste kant van haar werk?

Henriëtte: “Als ik voor één ­persoon resultaat heb geboekt en de pensioenuitvoerder besluit aan de hand daarvan structureel zijn beleid te ver­beteren. Dan hebben we met elkaar echt iets bereikt.”  

Al 25 jaar heeft Nederland een Ombudsman Pensioenen. Een onpartijdige klachtenbehandelaar bij wie u uiteindelijk terecht kunt met klachten over de uitvoering van uw pensioenregeling. Pensioenjurist Henriëtte de Lange (51) vervult sinds 2019 deze functie. Als er iets misgaat in iemands pensioenregeling, springt zij in de bres om te bemiddelen en zo het probleem op te lossen.

Het bureau van Henriëtte de Lange krijgt jaarlijks te maken met een kleine duizend klachten over pensioenuitvoerders. Haar secretariaat geeft veel uitleg, omdat mensen vaak niet weten dat zij eerst de klachtenprocedure van de pensioenuitvoerder moeten doorlopen. Hebt u die doorlopen en is het probleem nog niet opgelost, pas dan gaat ­Henriëtte de Lange (gratis) over tot bemiddeling. “Pensioenfondsen en verzekeraars in Nederland voeren de pensioenregelingen over het ­algemeen goed uit. Dat geldt ook voor PME”, zegt Henriëtte. “Maar er zijn situaties waarbij het beter kan.”

Wat Henriëtte kwalijk vindt, is dat een aantal pensioenuitvoerders onvolledige en/of onduidelijke informatie verstrekt over het partnerpensioen als deel­nemers nog aan het werk zijn: “Deelnemers weten vaak niet precies hoe het zit. Dat je bij overlijden van je partner alleen recht hebt op partnerpensioen als je vóór je pensionering ­getrouwd bent of een samen­levingscontract hebt getekend. Dit leidt later soms tot verdrietige situaties.”

Wat is de mooiste kant van haar werk?

Henriëtte: “Als ik voor één ­persoon resultaat heb geboekt en de pensioenuitvoerder besluit aan de hand daarvan structureel zijn beleid te ver­beteren. Dan hebben we met elkaar echt iets bereikt.”  

Wie kan terecht bij de
Ombudsman Pensioenen?

De Ombudsman Pensioenen bemiddelt voor iedereen die via een pensioen­uitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) met pensioen  te maken heeft. Dit zijn ­deelnemers, voormalige deelnemers, ­gepensioneerde deelnemers en nabestaanden (degenen die een ­partner- of wezenpensioen ontvangen). Er zijn ook zaken waarin de Ombudsman niet bemiddelt, zoals klachten over indexatie.

Wanneer kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen?

Als u eerst de klachtenprocedure van uw pensioenuitvoerder hebt doorlopen en u komt er samen niet uit. Bijvoorbeeld:

  • als uw pensioenuitvoerder u niet (goed) informeert over een pensioenaspect dat voor u van belang is;
  • als u een partnerpensioen verwacht, maar het niet krijgt;
  • als u in een telefoongesprek met uw pensioenfonds informatie hebt gekregen die achteraf niet blijkt te kloppen en nadelige financiële gevolgen voor u heeft.

Aanbevelingen van de
Ombudsman Pensioenen

De Ombudsman komt ieder jaar met een specifieke aanbeveling voor de pensioenuitvoerders. Het gaat dan om een ongewenste situatie waar relatief veel pensioengerechtigden de dupe van worden. De Ombudsman roept de pensioenuitvoerders op om hun beleid op dit punt te verbeteren.

  • In haar jaarverslag 2019 schreef Henriëtte de Lange de volgende aanbeveling: “Pensioenfondsbesturen, maak een redelijk beleid over hoe om te gaan met mensen die niet tijdig vragen om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en leg het beleid goed uit op de eigen website.”
  • Haar aanbeveling uit het jaarverslag 2018: “Schenk meer aandacht aan redelijkheid en billijkheid bij de toekenning van partnerpensioen. De meeste problemen rond het partnerpensioen ontstaan door onduidelijke communicatie. Mensen die al langer bij een pensioenuitvoerder pensioen opbouwen, lijken zich niet bewust van het feit dat voor samenwoners lang niet altijd een partnerpensioen is verzekerd.”

Lees hier meer over de aanbevelingen van de Ombudsman Pensioenen.

Hebt u een kwestie die u aan de Ombudsman Pensioenen wilt voorleggen?

Dan kunt u bellen, emailen of een brief sturen naar het secretariaat:
T: 070-349 9620 (ma t/m vr 9.30–12.00 uur en 13.00–16.00 uur).
E: info@ombudsmanpensioenen.nl
Postadres: Ombudsman Pensioenen,
Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. 

Arrow-prev Arrow-next