PME. actueel

Belangrijkste wijzigingen in de pensioenreglementen

per 1 januari 2022
  1. De vaste eindleeftijd van het wezenpensioen wordt 25 jaar. 
  2. Tijdens onbetaald verlof kan de pensioenopbouw alleen volledig of niet worden voortgezet. 
  3. De keuze voor een kwartaalbetaling naar een niet-SEPA-land vervalt.
  4. Een WIA-excedentuitkering loopt door tot het einde  van de maand waarin de wettelijke WIA-uitkering eindigt. 
  5. Voor deelnemers geboren vóór 1950 wordt de ingangsdatum van het nabestaandenpensioen gelijkgetrokken met  de overige deelnemers.
  6. De aanvullende regeling tijdelijke risicodekking partner- en wezenpensioen over het variabel salaris vervalt. 

Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere wijzigingen die gaan over pensioenkeuzes en de bepaling van het pensioengevend salaris. Ga voor meer informatie naar: pmepensioen.nl/deelnemer/pensioen-uitgelicht/

Droom je over eerder stoppen met werken?

Misschien denk je al vaak aan die grote reis, later. Of droom je van het moment dat je meer tijd hebt voor je geliefden of je hobby’s. Eerder stoppen met werken, zou dat kunnen? Misschien wel, als je daarvoor nu al duidelijke plannen maakt! Met de Toekomstverkenner bekijk je in een handomdraai hoe je er financieel voorstaat, wat je mogelijkheden zijn en hoe je jezelf hierop het beste kan voorbereiden. Ga naar toekomstverkenner.nl/pme/eerder-stoppen en je weet het binnen vijftien minuten.

Arrow-prev Arrow-next