interview. vereniging gepensioneerden PME

 

Met pensioen of bijna?

Meld U dan bij de VGPME

Met pensioen of bijna? 

Meld U dan bij de VGPME

VGPME is een nieuwe vereniging die opkomt voor de belangen van (aanstaande) PME-gepensioneerden. En dat is belangrijk nu er een nieuw pensioenstelsel komt. Daarom hoopt de VGPME op veel nieuwe leden. “Samen staan we ijzersterk.”

Er is nogal wat gaande in de pensioenwereld. Er wordt namelijk hard gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Door de regering: die maakt een nieuwe pensioenwet, waarin alle spelregels voor het nieuwe stelsel komen te staan. En door de sociale partners. Dat zijn de partijen die namens de werkgevers en de werknemers in de sector een nieuwe pensioenregeling op hoofdlijnen maken. Als zij eruit zijn, gaan de pensioenfondsen aan de slag. Zij werken de nieuwe pensioenregeling verder uit.
En onderzoeken: is die pensioenregeling evenwichtig? En eerlijk verdeeld? Kunnen we dit ­uitvoeren? Als alles loopt zoals we nu denken, stapt PME per 2025 over op het nieuwe stelsel.

Eindelijk indexatie

Kortom, er staat de komende jaren veel op het spel, óók voor gepensioneerden. Kunnen zij in het nieuwe stelsel eindelijk weer eens rekenen op indexatie: een verhoging van hun pensioenuitkering?
Het is de meest gestelde vraag aan de Vereniging van Gepensioneerden bij PME (VGPME). “Sinds 2009 zijn de pensioenen niet verhoogd”, benadrukt tijdelijk voorzitter Arie Kaandorp. “Het leven is wel duurder geworden: de boodschappen, brandstof, energie. In feite zijn gepensioneerden er dus financieel op achteruitgegaan.

Arie Kaandorp

‘Wij maken ons hard voor indexatie in het nieuwe pensioen-
stelsel…’

foto: ditta van gent
Jaap Verwer

‘...we zijn op meerdere fronten betrokken bij de verdere uitwerking…’

foto: ditta van gent

Wij maken ons er hard voor dat indexatie in het nieuwe stelsel weer mogelijk is.” Want dat is wat de VGPME doet: de belangen van gepensioneerden behartigen. “En van mensen die bijna met pensioen zijn”, voegt Arie toe.

Onafhankelijk

VGPME is officieel opgericht in oktober 2021, maar eigenlijk bestaat de vereniging al veel langer. VGPME is namelijk een samenvoeging van meerdere kleinere verenigingen die hun wortels hebben bij Stork, Draka, Siemens en Océ (nu: Canon). Vorig jaar besloten ze samen te gaan, zodat ze gezamenlijk kunnen optrekken in de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. “We werken hard voor de 165.000 gepensioneerden die bij PME zitten”, vertelt Theo Bruinsma. Hij zit in de ledenraad van VGPME en is door deze vereniging aangedragen als niet-uitvoerend bestuurder bij PME namens de gepensioneerden. “Bovendien zijn we onafhankelijk. We komen alleen op voor ‘onze’ pensioengerechtigden en hebben dus geen andere belangen, zoals bijvoorbeeld bij cao onderhandelingen. Wij zijn als vereniging voortgekomen uit de grootmetaal en weten goed wat er speelt bij gepensioneerden in onze branche.”

 
Actief en constructief

VGPME zit weliswaar niet aan tafel tijdens de gesprekken met de sociale partners, maar sociale partners moeten wél naar de vereniging luisteren. “Dat zijn ze verplicht”, zegt Jaap Verwer, secretaris bij VGPME. “Bovendien is VGPME lid van de Koepel Gepensioneerden. Dat is een vereniging die alle gepensioneerden in Nederland vertegenwoordigt en met de politiek in gesprek gaat over hun wensen en eisen. Verder hebben we met Theo een zetel in het PME-bestuur. En we hebben twee zetels in het verantwoordingsorgaan van PME. We zijn dus op meerdere fronten betrokken bij de verdere uitwerking van én de overgang naar dit nieuwe stelsel.” Theo voegt toe: “Hoe meer mensen lid van onze vereniging worden, hoe meer invloed wij hebben bij sociale partners en PME. Nu er zoveel gaat veranderen, is dat belangrijker dan ooit. Laat uw stem niet verloren gaan door te zwijgen. Samen staan we sterker.” 

Theo Bruinsma

‘…dus laat uw stem niet verloren gaan. Samen staan we sterker. ’

 

Lid worden? Dat gaat zo

Op www.vgpme.nl vindt u veel informatie over VGPME. Daar kunt u ook lid worden (www.vgpme.nl/lid-worden).
Een lidmaatschap kost 10 euro per jaar. U ontvangt geregeld nieuwsbrieven en magazines en u krijgt korting op bepaalde producten.

⇩  extra online content  ⇩

De keuze: solidair of flexibel?

Pensioen is complexe materie. In een gesprek met Arie Kaandorp, Theo Bruinsma en Jaap Verwer van de Vereniging van Gepensioneerden bij PME (VGPME) vliegen de moeilijke woorden al snel over tafel. Daarom wat uitleg bij dit ingewikkelde onderwerp.

Pensioen werkt zo: werkgevers betalen hun werknemers niet al hun salaris uit, maar maken een deel daarvan over aan PME en doen daar zelf ook nog geld bij. Bij elkaar heet die inleg ‘de pensioenpremie’. PME gebruikt de premie van alle deelnemers om te beleggen, zodat de ingelegde premie meer waard wordt.

In het nieuwe pensioenstelsel worden er dingen anders. Er is in het nieuwe stelsel de keuze tussen – grofweg – twee smaken: een solidaire regeling en een flexibele regeling. Het grootste verschil tussen deze twee regelingen is dat er in de solidaire regeling risico’s meer samen worden gedragen. Bijvoorbeeld beleggingsrisico of het risico van overlijden. In de flexibele regeling worden minder risico’s met elkaar gedeeld, maar kunnen deelnemers bij pensionering wel meer keuzes maken, bijvoorbeeld over de hoogte en zekerheid van de pensioenuitkering.

Meer dan een miljoen mensen

De werkgevers en de vakbonden (samen de sociale partners) overleggen over welke regeling zij het beste vinden voor alle deelnemers van PME: werkenden, gepensioneerden en mensen die eerder deelnemer waren bij PME en nog niet met pensioen zijn. In totaal zijn er meer dan 600.000 mensen aangesloten bij PME. Theo Bruinsma: “Dat pensioen is voor de deelnemers én hun gezin. Als je dat bedenkt, dan zorgt PME voor meer dan een miljoen mensen voor een inkomen voor nu of later. Dus de druk is bij ons nogal groot om te zorgen dat dit een goed pensioen is.”

Verdelen

En – ook een dingetje – hoe verdelen we de huidige pensioenpot? Theo: “Nu beheert PME één grote pot met geld, die alle deelnemers met elkaar hebben ingelegd en die door het fonds wordt belegd. Straks wordt dat verdeeld: iedereen krijgt zijn eigen persoonlijke pensioenpot. Hoe wordt die pot dan over alle deelnemers – werkenden én gepensioneerden – verdeeld? Wij, VGPME, kijken daarbij natuurlijk heel goed naar de belangen van gepensioneerden en bijna-gepensioneerden.” Arie: “We zitten er daarom bovenop.”

Koepel
Gepensioneerden

Bij de Koepel Gepensioneerden zijn meer dan 80 organisaties voor gepensioneerden en senioren aangesloten. En dus ook de VGPME. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van de Koepel Gepensioneerden.

Voor alle duidelijkheid: u kunt als gepensioneerde niet individueel lid worden van de Koepel Gepensioneerden. U kunt zich wel laten vertegenwoordigen via een lidmaatschap van de VGPME.

 

Arrow-prev Arrow-next